Teisės aktai

 NVO ORGANIZACIJŲ TEISĖS AKTAI /DOKUMENTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XII-717 PAKEITIMO ĮSTATYMAS (ĮSIGALIOJA 2020-03-01 (ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 4 DALIS ĮSIGALIOJA 2019-12-20)

TEISĖS AKTŲ PAIEŠKA 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS. TEISINĖ INFORMACIJA 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUIMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (suvestinių redakcijų sąrašas) 
 
DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (suvestinių redakcijų sąrašas) 
 
DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS, RODIKLIO "NAUJOS DARBO VIETOS SUKŪRIMAS IR IŠLAIKYMAS" PASIEKIMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 
  
SOCIALINIS VERSLAS 
 
DĖL SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRIŲ PATVIRTINIMO 
 
NVO NEPERKANČIOJI ORGANIZACIJA
 
PIRKIMŲ VYKDYMAS