2016-2020 m. strategija.Dokumentacija

 KVIETIMO NR. 2 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis>>

____________________________________________________________________________________________________________________

 KVIETIMO NR.3 DOKUMENTACIJA

 1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

 PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška (aktualu nuo 2018-07-23)

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis >>

 -----------------------------------------------------------------

2 sritis.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI:

 1 Priedas Vietos projekto paraiška (aktualu nuo 2018-07-23)

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

 

Papildomi dokumentai pareiškėjams:

Įgyvendinto projekto galutinė /metinė ataskaita>>

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

Taikomi Mokymų įkainiai>>

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatytmo tyrimo ataskaita>>