2016-2020 m. strategija.Dokumentacija

 

         Kvietimo Nr. 1 dokumentacija>>

   Priedai:

   1 priedas    Vietos projekto paraiška>>

   2 priedas     Integruota vietos projekto paraiška>>

   3 priedas    Verslo planas>>

   4 priedas    Vienos įmonės deklaracija>>

   5 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

 

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA  PAREIŠKĖJAMS)

   Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>>

   Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

   2017-11-14 Informacinis renginys>>

   Ekonominis gyvybingumas>>

    Vietos projektų viešinimo taisyklės>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ >>

   Priedai:

  1 priedas    Vietos projekto paraiška>>

   2 priedas    Verslo planas>>

   3 priedas    Vienos įmonės deklaracija>>

   4 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

 

   PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA PAREIŠKĖJAMS)

   Inovatyvumo vertinimo metodika>>

   Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>>

   Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

    2017-11-14 Informacinis renginys>>

   Ekonominis gyvybingumas>>

   Vietos projektų viešinimo taisyklės>>