KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2016-2020 m. strategija.Dokumentacija1

 

         Kvietimo Nr. 1 dokumentacija>>

   Priedai:

   1 priedas    Vietos projekto paraiška>>

   2 priedas     Integruota vietos projekto paraiška>>

   3 priedas    Verslo planas>>

   4 priedas    Vienos įmonės deklaracija>>

   5 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

 

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA  PAREIŠKĖJAMS)

   Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>>

   Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

   2017-11-14 Informacinis renginys>>

   Ekonominis gyvybingumas>>

    Vietos projektų viešinimo taisyklės>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ >>

   Priedai:

  1 priedas    Vietos projekto paraiška>>

   2 priedas    Verslo planas>>

   3 priedas    Vienos įmonės deklaracija>>

   4 priedas     Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma>>

 

   PAPILDOMI DOKUMENTAI (PAGALBA PAREIŠKĖJAMS)

   Inovatyvumo vertinimo metodika>>

   Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas>>

   Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

    2017-11-14 Informacinis renginys>>

   Ekonominis gyvybingumas>>

   Vietos projektų viešinimo taisyklės>>

 _____________________________________________________________________________________________________________

 KVIETIMO NR. 2 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis

____________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMO NR.3 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

 PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI

1 Priedas Vietos projekto paraiška

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt