KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2016-2023 m. strategija. Dokumentacija

KVIETIMO NR. 2 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis>>

____________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMO NR.3 DOKUMENTACIJA

1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

 PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška (aktualu nuo 2018-07-23)

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis >>

 -----------------------------------------------------------------

2 sritis.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška (aktualu nuo 2018-07-23)

1 Priedas Vietos projekto paraiška>>

 

Papildomi dokumentai pareiškėjams:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>>

Taikomi Mokymų įkainiai>>

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatytmo tyrimo ataskaita>>


KVIETIMO NR.4 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra"

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų viešinimo taisyklės


KVIETIMO NR.5 DOKUMENTACIJA

1 sritis 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“

PRIEDAI:

1 piedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija

-----------------------------------------------------------------

2 sritis

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subkelto statuso deklaracija

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų viešinimo taisyklės


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt