KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2016-2023 m. strategija. Dokumentacija

 

KVIETIMO NR. 8 DOKUMENTACIJA 

1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę "Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietojėje" veiklos sritį "Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas"

PRIEDAI:

1 priedas   Vietos projekto paraiška>>

2 priedas   Vietos projekto verslo planas>>

3 priedas   Vienos įmonės deklaracija>>

4 priedas   Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę "Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietojėje" veiklos sritį "Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas"

PRIEDAI:

1 priedas   Vietos projekto paraiška>>

2 priedas   Vietos projekto verslo planas>>

3 priedas   Vienos įmonės deklaracija>>

4 priedas   Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija>>

 

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS

 


KVIETIMO NR.7 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška >>

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >>

-------------------------------------------------------------------

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> ( aktualu nuo 2020-04-16 )

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės >> (aktualu nuo 2019-11-28)


KVIETIMO NR. 6 DOKUMENTACIJA

1 sritis.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška >>

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> 

3 priedas Bendradarbiavimo sutartis >> 

 -----------------------------------------------------------------

2 sritis.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška >> 

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> 

3 priedas Bendradarbiavimo sutartis >> 

------------------------------------------------------------------------

Papildomi dokumentai pareiškėjams:

 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės >> ( aktualu nuo 2019-08-02 )

Taikomi bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita>> (aktualu nuo 2019-08-21)

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatytmo tyrimo ataskaita >> ( aktualu nuo 2017-08-21 )

 Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma (aktualu nuo  2019-06-12)

 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės >> (aktualu nuo 2019-11-28)

Viešinimo taisyklės >>

Mokėjimo prašymo paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones forma >>


KVIETIMO NR. 5 DOKUMENTACIJA

1 sritis Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ (aktuali redakcija nuo 2019-02-04)

PRIEDAI:

1 piedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21)

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija

-----------------------------------------------------------------

2 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ (aktuali redakcija nuo 2019-02-04)

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21)

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subkelto statuso deklaracija

--------------------------------------------------------------------------------------

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Galutinė/metinė projekto įgyvendinimo ataskaita

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2019-03-01)

Dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr.3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija nuo 2019-05-22)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-02-15)

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2016-01-01)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-01-26)

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (aktuali redakcija nuo 2018-12-13)

Pirkimus reglamentuojatys teisės aktai

Vietos projektų viešinimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2016-06-21)


KVIETIMO NR. 4 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra" (aktuali redakcija nuo 2019-02-04)

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas (aktuali redakcija nuo 2019-03-21)

2 priedas Verslo planas

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija

-------------------------------------------------------------------------------

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2019-03-01)

Dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr.3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija nuo 2019-05-22)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-02-15)

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2016-01-01)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2019-01-26)

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-05-01)

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (aktuali redakcija 2018-12-13)

Pirkimus reglamentuojatys teisės aktai

Vietos projektų viešinimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2016-06-21)


KVIETIMO NR. 3 DOKUMENTACIJA

1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“  veiklos sritį ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ 

PRIEDAI:

1 priedas. Vietos projekto paraiška (aktuali redakcija nuo 2018-07-23)

1 priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis >> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

 -----------------------------------------------------------------

2 sritis.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ (aktualu nuo 2018-07-23)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

PRIEDAI:

1 priedas Vietos projekto paraiška (aktuali redakcija nuo 2018-07-23)

1 priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Papildomi dokumentai pareiškėjams:

Galutinės ir metinės ataskaitos forma (aktuali redakcija nuo 2019-02-27)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės>> (aktuali redakcija 2017-11-25)

Taikomi Mokymų įkainiai>> (aktuali redakcija nuo 2014-12-03)

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatytmo tyrimo ataskaita>> (aktuali redakcija nuo 2017-08-02)


KVIETIMO NR. 2 DOKUMENTACIJA

Vietos projektų  finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

PRIEDAI:

1 Priedas Vietos projekto paraiška>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)

2 Priedas Jungtinės veiklos sutartis>> (aktuali redakcija nuo 2018-02-01)


 KVIETIMO NR.1 DOKUMENTACIJA

1 sritis. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

2 sritis. Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“  (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

Galutinės ir metinės ataskaitos forma (aktuali redakcija nuo 2019-02-27)

-----------------------------------------------------------------------

METODINĖ PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių iniciuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2018-04-20)

Darbo vietų metodika (aktuali redakcija nuo 2017-11-09)

Sankcijų taikymo metodika (aktuali redakcija nuo 2018-03-08)

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt