2018-09-10

1 KVIETIMO AKTUALIOS DOKUMENTACIJOS REDAKCIJOS

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“  (aktuali redakcija nuo 2018-09-10)>>

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (aktuali redakcija nuo 2018-04-20)

Darbo vietų metodika (aktuali redakcija)

Sankcijų taikymo metodika (aktuali redakcija)