2019-03-06

KVIETIMAS Į RENGINĮ PALĖVENĖLĖS KAIME

2019 m. kovo 8 d. 17 val. Palėvenėlės kaimo bibliotekoje vyks informacinis renginys pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr.42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr.LEADER-19.2.-SAVA-6.